Meer informatie over IBAN's. download the GitHub extension for Visual Studio. Een IBAN verwijst naar een individuele bankrekening en wordt gebruikt voor zowel overschrijvingen in hetzelfde land als overschrijvingen tussen verschillende landen. For more information, see our Privacy Statement. TransferWise uses the real Reuters exchange rate and charges a low, transparent fee. Can I cancel a transfer once it has been sent?
When you send or receive money using your bank, you'll often be charged an additional fee hidden behind a bad exchange rate. Get paid at the real exchange rate by using, First 4 characters - bank code (only letters), Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters), Next 2 characters - location code, passive participant will have "1" in the second character (letters and digits), Last 3 characters - branch code, optional - 'XXX' for primary office (letters and digits). SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, while BIC is short for Bank Identifier Code. De SWIFT/BIC-code van je bank is meestal terug te vinden op je rekeningafschriften. Dit hang af van het land waar je geld naartoe overmaakt. That’s why it’s cheaper. BIC staat voor "Bank Identifier Code", wat verwijst naar een serie nummers dat je kunt gebruiken bij internationale overschrijvingen. These codes are used when transferring money between banks, in particular for international wire transfers or SEPA payments. Sluit je aan bij meer dan 8 miljoen mensen die de daadwerkelijke wisselkoers ontvangen met TransferWise.

We use optional third-party analytics cookies to understand how you use GitHub.com so we can build better products. First 4 characters - bank code (only letters) Next 2 characters - ISO 3166-1 alpha-2 country code (only letters) Find the right SWIFT/BIC code for your bank. Learn more.
Banken in de VS hebben wel een SWIFT code, maar ze gebruiken geen IBAN's. Pockit Help Center; Sending Money; Sending Money Follow New articles New articles and comments. SWIFT codes zijn niet hetzelfde als "routing" nummers, maar ze dienen een vergelijkbaar doel. Find your SWIFT code here. They're used all over the world. To make a deposit into your Pockit account via bank transfer, simply retrieve your unique account number and sort code from inside your online account and give them to whoever is making the deposit into your Pockit account.

Deze codes worden gebruikt bij het overboeken van geld tussen banken, vooral voor internationale overboekingen of SEPA-betalingen. Deze code helpt dus om te verzekeren dat jouw geld bij de juiste bank terecht komt.